T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 
Bulunduğunuz Yer: Kaymakamlık  >>   İlgili Birimler  >>   Sosyal Hizmetler Sancaktepe Ek Hizmet Birimi

Kaymakamlığımıza Ait Resmi Facebook ve Twitter Hesapları

     

 
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

Adres     : Abdurrahman Gazi Mh. Osman Gazi Caddesi. Ecza Sokak, No: 1, Kat: 2, Sancaktepe, İstanbul,Türkiye
Telefon   : 0 216 621 20 66
Faks        : 0 216 621 38 80
E-Posta  : bilgi@istanbulshcek.gov.tr  

İL SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SANCAKTEPE EK HİZMET BİRİMİ

İstanbul İlinin kendine özgü koşulları nedeniyle Sosyal hizmet çalışmalarına etkinlik ve verimlilik kazandırmak amacıyla kurulan İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Sancaktepe Ek Hizmet Birimi, 25.02.2010 tarihinde Sancaktepe Kaymakamlık binasında hizmete başlamıştır. Birimimize Sancaktepe, Çekmeköy, Sultanbeyli ve Şile ilçelerinden gelen müracaatlar kabul edilmekte ve gerekli işlemleri sürdürülmektedir. Başvuruların incelemeleri yapılarak, müracaatçıların uygun hizmet modellerinden yararlanmaları sağlanmaktadır. Birimimizde 1 Sosyal Çalışmacı, 1 Psikolog, 2 Öğretmen ve 2 Sağlık Memuru olmak üzere toplam 6 kişi çalışmaktadır.

 

HİZMETLERİMİZ

ÖZÜRLÜ HİZMETLERİ

          Birimimizde; bedensel,zihinselve ruhsal özürleri nedeniyle yaşamın gereklerine uyamama durumunda olanların tespiti ve incelemeleri ile, 30.07.2006 tarih ve 26244 sayılı “Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında Evde Bakım Hizmeti Modelinden yaralanmak isteyen özürlülerin incelemeleri yapılmaktadır.

 

Özürlü Bakım Ücreti:

Özürlülerimize hizmet sunumunda, özürlünün biyolojik, fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçları da dikkate alınarak, öncelikle yaşadığı sosyal ve fiziksel çevreden ayrılmaksızın, aile ortamında hizmet verilmesi esas alınmaktadır. Belirtilen esaslar doğrultusunda bakıma muhtaç özürlünün akrabası, vasisi tarafından evde bakım hizmeti sunumunda bir aylık net asgari ücret tutarında ödeme özürlüye bakan kişiye yapılmaktadır. Bakıma muhtaç özürlünün akrabaları tarafından bakımının mümkün olmaması halinde ise bakım hizmeti kurum bakımı (özel ve resmi kurum ve kuruluşlara ait merkezler) aracılığıyla da verilebilmektedir. 

 

Özürlü Kimlik Kartı İşlemleri:

 

Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle  meydana gelen  bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini % 40  ve üstünde bir oranda kaybedenlerin özürlülük bilgisinin nüfus cüzdanında yer almasına  dair yönetmelik hükümlerine göre;     

 

1. Özürlü bireyler veya yasal temsilcisi; sağlık kurulu raporunun aslı veya onaylı örneği, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi ile müracaat ederler.


2. Formdaki bilgiler, meslek elemanları tarafından, özürlünün beyanına ve ibraz ettiği belgelere göre kimlik uygulama yazılımı kullanılarak veri tabanına aktarılır.

 

3. Aktarılan bu bilgiler belge ortamında ilgili meslek elemanınca onaylanıp, kontrolü il müdürlüğü tarafından yapılır.


4. İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından, elektronik ortamda SHÇEK Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığına gönderilen özürlü bilgileri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne elektronik  ortamda gönderilir.

 

5. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, özürlüye ait verileri elektronik ortamda ilgili Nüfus Dairesine göndererek, özürlülük bilgisinin nüfus cüzdanında yer almasını sağlamış olur.

6. Özürlü, nüfus  idaresinden nüfus cüzdanını alarak,  özür durumuna ilişkin bilgiyi kullanmış olur.

 

 ÇOCUK VE GENÇLİK  HİZMETLERİ

 

     Birimimiz; 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde korunmaya muhtaç çocuk, genç ve ailelere hizmet sunmaktadır.

Korunmaya Muhtaç Çocuk; Beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olup, ana veya babasız, ana ve babasız, ana veya babası veya her ikisi de belli olmayan, ana ve babası veya her ikisi tarafından terk edilen, ana veya babası tarafından ihmal edilip; fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen çocuğu ifade etmektedir.

Birimimizde koruma altına alınması talebi ile bildirilen çocuk ve gençlerin değerlendirilmesi yapılarak, aile ve çocuğun durumuna en uygun çözüm yolları aranmaktadır.

YAŞLI HİZMETLERİ

Birimimiz bünyesinde; Huzurevleri/Huzurevleri Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine yerleştirilmek istenen yaşlılara yönelik bilgilendirme, yönlendirme işlemleri gerçekleştirilmektedir.


SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ

Ayni ve Nakdi Yardım Yönetmeliği çerçevesinde;

•Korunma altında olup kuruluşlarda bakılan çocukların desteklendikleri takdirde yanlarına alabilecek özellikleri taşıyan aile, anne, baba veya akrabalarına,

 

• Haklarında korunma karan çıkarılmış ancak çocuk yuvalan veya bakım ve rehabilitasyon merkezlerine yerleştirme imkanı bulunamadığı için sıraya alınan çocuklara,

 

• Muhtaçlık nedeniyle korunma altına alınarak kuruma ait bir sosyal hizmet kurulusuna yerleştirilmesi talep edilen ve ekonomik destek sağlanmaması halinde sosyal hizmet kuruluşuna yerleştirilmesi zorunlu görülen ancak korunma karan alınmaksızın nakdi yardımla ailesi veya yakınları  tarafından bakılabilecek çocuklara,

 

• Korunma kararı olup da yaş sınırını tamamlamaları  nedeniyle yetiştirme yurtlarından ayrılan çocuklara nakdi yardım hizmeti verilmektedir. 

Yardım talebi ile birimimize başvuran veya yardıma ihtiyacı olduğu ihbar edilen ya da tespit edilen kişiler Sosyal Hizmet Uzmanları tarafından bir ön görüşmeye tabi tutularak görüşme sonucunda kişilerin durumlarının ayni veya nakdi yardım yapılmasına uygun olduğu kanaatine varılırsa ilgili kişi için gerekli incelemeler başlatılmaktadır.

Başbakanlık tarafından hazırlanan “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

     Yönetmelik hükümleri gereğince hazırlanan “Sosyal Hizmetler Sancaktepe Hizmet Birimi Kamu  Hizmet Standartları” tablosu aşağıdadır.

Kamu Hizmet Standartları Tablosu


Tel: 0216 622 73 10 e-posta: bilgi@sancaktepe.gov.tr
Sancaktepe Kaymakamlığı Atatürk Mah. Demokrasi Cad. No:12 Sancaktepe/İstanbul