T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 
Bulunduğunuz Yer: Projeler  >>   Uygulamadaki projeler  >>   Sabidem

Kaymakamlığımıza Ait Resmi Facebook ve Twitter Hesapları

     

 Sancaktepe Bilim ve Deney Merkezi
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

Sancaktepe Bilim ve Deney Merkezi , Sancaktepe Kaymakamlığı ve Sancaktepe Belediyesi ortaklığı ile hazırlanmış, İSTKA destekli kar amacı gütmeyen bir bilim merkezidir.


Amacımız; 
İlköğretim çağındaki öğrencilerin, yaparak yaşayarak öğrenme yöntemiyle, sınava dayalı bilgi depolayıp bilgiyi yerinde kullanamayan, senteze dönüştüremeyen bireyler olmasından ziyade; fen ve teknolojiye ilgi duyan, bilgi, bilim ve teknolojiyi etkin olarak kullanabilen, doğanın temel işleyiş mekanizmalarını günümüzün bilimsel bakış açılarıyla değerlendirip kendisi ile yaşadığı doğal ortamlar arasındaki etkileşimleri en iyi şekilde algılayarak yorumlayabilen bireyler yetişmesine katkı sağlayabilmek.

Sancaktepede yaşayan ilkokul ve ortaokul çağındaki öğrencilerimize bilim ve bilimsel düşünceye karşı bir heyecan yaratarak merak duygularını harekete geçirecek bilim deney merkezi kurup; bilime, tekniğe ve müfredattaki uygulamalı eğitime kolay ulaşmalarını, günlük hayatta kullanılan malzemeler ile yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlayabilmek.


Sancaktepede yaşayan ilkokul ve ortaokul çağındaki öğrencilere bilimi sevdirme, bilim ve bilimsel düşünceye karşı bir heyecan uyandırma, bilim ve teknolojiye duyulan korku tabanlı önyargılarını yenip, merak duygularını harekete geçirecek bilim deney merkezi kurulması; bilim deney merkeziyle bilime, tekniğe ve müfredattaki uygulamalı eğitime kolay ulaşmalarını, günlük hayatta kullanılan malzemeler ile yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlayabilmek. Sancaktepe Bilim-Deney Merkezi ile öğrencilerde beklenen, yaparak yaşayarak öğrenmenin gerçekleşebilmesi, üretim odaklı düşün yapısının tesis edilmesi için öğretmenlerde gerekli duyarlılığı sağlayacak uygulamalı deney eğitimleri ile donanımsal olarak gelişmeleri sağlayabilmek.


Faaliyetler; 
1.Proje ekibinin kurulması. 
2. Sancaktepe Bilim-Deney Merkezi kurulması için araç gereç malzeme ve ekipman tedarik edilmesi.
3. Sancaktepe Bilim-Deney Merkezi web sitesinin kurulması. 
4. Proje tanıtım toplantısı ve duyurusunun yapılması. 
5. İlkokul ve ortaokullardaki Fen ve Teknoloji laboratuarı deney malzemesi eksiklerinden Sancaktepe Bilim-Deney Merkezinde geliştirilip üretilmesi mümkün olanların tespiti. 
6. Planetaryum ile gözlem evi temini ve kurulması. 
7. Fen ve Teknoloji ve Sınıf Öğretmenlerine ?Uygulamalı Deneyler? ve ?Astronomi? eğitimi verilmesi. 
8. 2012-2013 eğitim öğretim yılında ilçemizdeki ilkokul ve ortaokullarda yapılacak olan 120 Fen ve Teknoloji deney ve uygulamasının planlanması ve gerçekleştirilmesi. 
9. Planetaryum ile gözlemevinin ilçedeki ilkokul ve ortaokullar için ziyaret planının hazırlanıp uygulanması. 
10. Sancaktepe Bilim-Deney Merkezi eğitim-öğretim faaliyetleri. 
11. Öğretmenler kontrolünde deney sonuç formlarının doldurulması ve birleştirilerek basımının sağlanması. 
12. Yapılan deney ve gözlemler ile faaliyet raporlarının görsel olarak internet sitesinden yayınlanması. 
13. Proje değerlendirme ve nihai raporun yazılması.

Beklenen sonuçlar; 


1.Sancaktepe? de ilkokul 4. sınıf ve ortaokul 5. sınıf Fen ve Teknoloji derslerini yaparak yaşayarak öğrenebilecekleri Bilim-Deney Merkezi faaliyete geçirildi.

2.Sancaktepe? deki ilkokul 4. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğretmenlerine 2012/2013 Eğitim Öğretim yılı sene başında Fen ve Teknoloji derslerinin işlenişinde kullanılacak deneylerin eğitimi uygulamalı olarak verildi.

3.Sancaktepe? deki ilkokul ve ortaokullarda 120 Fen ve Teknoloji dersi Bilim-Deney Merkezi gezici aracında uygulamalı olarak işlendi.

4.Günlük hayatta kullanılan araç-gereçler ile yapılan deney örnekleri ilkokul 4. Sınıf Öğretmenlerine ve ortaokul 5. sınıf Fen ve Teknoloji öğretmenlerine görsel materyal halinde verildi.

5.İlkokul 4. sınıf ve ortaokul 5.sınıf öğrenci ve öğretmenlerinin bilim deney merkezini ziyaretleri ve gezici aracında uygulamalı dersler yaparak bilim ve teknolojiyle teması sağlandı.


Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


Bu içerik toplam 1.558 kez gösterildi, Site toplam 201.018 kez gösterildi, sayfalarımızı şu an 13 kişi geziyor.

Tel: 0216 622 73 10 e-posta: bilgi@sancaktepe.gov.tr
Sancaktepe Kaymakamlığı Atatürk Mah. Demokrasi Cad. No:12 Sancaktepe/İstanbul